Untitled Document
Untitled Document
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๔
   
 
   

 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งผู้บริหารได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2564