Untitled Document
Untitled Document
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ แก้ไข ครั้งที่่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๔
   
 
   

 เทศบาลตำบลเมิองรามันห์ได้ดำเนินการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ และผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2564