Untitled Document
Untitled Document
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
   
 
   เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี ๒๕๕๕ จึงขอประกาศแจ้งพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ร่วมกันชำระภาษี ตามกรอบเวลาที่กำหนด
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2554