Untitled Document
Untitled Document
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕
   
 
   เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ได้ดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ และประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2554