Untitled Document
Untitled Document
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
   
 
   เทศบาลตำบลเมืองรามันห์จะดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสตามโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ "โครงการพัฒนาทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิส" จึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล ตลอดจนหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยส่งรายชื่อและเอกสารได้ที่กองการศึกษาเทศบาลตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ และจะดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒-๕ เมษายน ๒๕๕๕
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2555