Untitled Document
Untitled Document
 
งานสภาเทศบาล
     
งานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔
   
 
   

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ (ลงมติ)ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์

อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2557