Untitled Document
Untitled Document
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู่ที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพสิน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ไปรับแบบแสดงรายการ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๘
   
 
   แจ้งให้ผู่ที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพสิน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ไปรับแบบแสดงรายการ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๘
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2557